Het NRO organiseert dit congres in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, LECSO, MBO Raad, ecbo, de Onderwijscoöperatie en de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR).

Dit jaar ligt de focus van het congres op de vraag: Hoe kan onderzoek van nog meer waarde zijn voor het onderwijs?