Het Servicepunt examinering mbo organiseert op 14 december 2017 een workshop over het 'Vaststellen van de examenresultaten'. In deze workshop, die wordt verzorgd door Cito, wordt ingegaan op de stappen die bij de vaststelling van de cijfers horen. Hieronder valt een check op een correcte afname en analyse van de resultaten. Andere vereisten zijn een goede procedure en systematisch werken.

De workshop is bedoeld voor leden van een examencommissie.