Op vrijdag 18 mei 2018 organiseert de Mbo taalacademie een studiedag over examinering en toetsing Nederlands in het mbo.

Ochtendprogramma:

  • Instellingsexamens en Centrale Examens Nederlands
    In de ochtend gaan Halvard-Jan Hettema van het Kennispunt MBO Onderwijs & examinering en Rianne Reichardt van het Steunpunt taal en rekenen mbo in op alles wat met examinering te maken heeft.
  • Workshops en materialenmarkt
    In workshops vindt uitwisseling plaats van ervaringen en materialen rond organisatie en inhoud van de instellingsexamens, examentraining en betrouwbaar beoordelen. Het College voor toetsen en examens (CvTE) gaat in op goede voorbereiding op de centrale lees- en luisterexamens. Op de materialenmarkt presenteren uitgevers hun toets- en examenmaterialen Nederlands in het mbo. .

Middagprogramma:
 
  • Formatieve toetsing en feedback
    In de middag gaat Gerdineke van Silfhout (SLO) in op de functie die formatieve toetsen in de onderwijsprogramma's en lessen Nederlands hebben. Zij presenteert de vijf fases waarmee in het mbo formatieve toetsing zinvol kan worden ingevuld. In actie-labs werken deelnemers onder begeleiding van ITTA-adviseurs de vijf fases per domein van het referentiekader taal concreet uit voor hun eigen onderwijssituatie.

Doelgroep: MBO-docenten Nederlands en andere belangstellenden
Locatie: Amersfoort