Op 31 oktober organiseert de VO-raad samen met SLO een Masterclass voor teamleiders en schoolleiders.

De masterclass start met een inspirerend en inhoudelijk college en sluit af met een interactief (panel)debat met de sprekers en een schoolleider uit een van de huidige leernetwerken Formatief evalueren, waar aandacht is voor de praktische uitwerkingen van formatief evalueren.