In september 2017 heeft de Raad van Europa een aanvulling ('compendium') gepubliceerd op het ERK: de 'Common European Framework of Reference for languages: Learning, Reaching, Assessment, Companion volume with new descriptors'.

Het compendium geeft o.a. een nadere omschrijving en uitbreiding van de descriptoren op de A1- en C-niveaus, uitgebreidere beschrijvingen van luisteren en lezen en nieuwe descriptoren voor andere communicatieve activiteiten, zoals online interactie, het gebruik van telecommunicatie, en het reageren op creatieve teksten en literatuur. Ook zijn er nieuwe descriptoren op het gebied van 'mediation', meertalige/interculturele competenties en gebarentaal.