Deze uitgave van Teelen Kennismanagement (2015) geeft onder meer voorbeelden en tips voor het maken van vragen en toetsen en bevat uitleg over begrippen als taxonomie, cesuur en betrouwbaarheid. Er is ook een Engelstalige versie van het boek beschikbaar, getiteld: Test development made practical. How to create good questions and tests.