In het voorjaar organiseert VO-content weer drie regionale inspiratiebijeenkomsten voor het voortgezet onderwijs. De Inspiratiedagen zijn bedoeld voor docenten, die geïnteresseerd zijn in maatwerk en gepersonaliseerd leren.

Deelnemers kunnen praktijkgericht aan de slag in workshops over o.a. activerende didactiek, vernieuwing in de school, vakoverstijgend werken en leerdoeldenken. Ook zijn er inspiratiesessies van collega-docenten en leerlingen die vertellen over hun onderwijspraktijk, rondetafelgesprekken en is er een informatiemarkt.

Data Inspiratiedagen:
7 maart: regio noord (Leeuwarden)
28 maart: regio zuid (Eindhoven)
11 april: regio midden (Maarssen)