Klik op een van de gekleurde balkjes onder een bericht voor een overzicht van alle berichten uit die categorie (bijvoorbeeld Agenda, Nieuws, of Kennis). Klik op 'uitgebreid zoeken' om te zoeken op een vrije zoekterm en de resultaten verder te filteren (zie onderstaande link).