Vanaf 1 januari 2018 gaan het Servicepunt examinering mbo en het Servicepunt invoering herziene kwalificatiestructuur (IHKS) samen verder als het Kennispunt Onderwijs & Examinering. Dit kennispunt geeft inzicht in nieuwe wet- en regelgeving rondom onderwijs en examinering, beantwoordt vragen over deze onderwerpen, ontwikkelt handreikingen en organiseert workshops en kennisdelingsbijeenkomsten voor docenten, teamleiders en beleidsmedewerkers.

De websites examineringmbo.nl en ihks.nl gaan over naar één website met alle informatie over het mbo- en examinering.

Het Kennispunt Onderwijs & Examinering wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en is gehuisvest bij de MBO Raad.