De bekwaamheidseisen en indicatoren van leraren in po, vo, bve en ho komen voort uit de Wet BIO en zijn gebaseerd op een voorstel van de beroepsgroep leraren en SBL. Inwerkingtreding: 1 augustus 2006.