DeKennistoetsenbank is een online platform dat kennistoetsvragen aanbiedt voor het mbo-onderwijs, die zijn afgestemd op de kwalificatiedossiers Pedagogisch Werk, Maatschappelijke Zorg, Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige. Daarbij gaat het om toetsen om te leren en dus niet om te examineren.

DeKennistoetsenbank werkt voor scholen en door scholen in afstemming met de praktijk. Teams van docenten uit het hele land dragen als ontwikkelaars bij aan het plaftorm. 

DeKennistoetsenbank is een initiatief van drie ROC's (Deltion College, Landstede en ROC van Twente) en Prove2Move.