De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van onderwijswetten en -regelingen namens het ministerie van OCW en de uitvoering van de Wet inburgering voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. DUO is ontstaan in januari 2010 door samenvoeging van het CFI en de IB-groep. Op het gebied van examinering en certificering is DUO onder meer verantwoordelijk voor het:
  • erkennen van diploma's; 
  • beheren van de Diplomabank; 
  • organiseren van school-, staats- en inburgeringsexamens en 
  • fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland.