Eurydice is een informatienetwerk op het gebied van onderwijs en een leven lang leren in Europa. Het doel van Eurydice is het produceren en verspreiden van betrouwbare en vergelijkende informatie over onderwijssystemen en -beleid in de verschillende Europese landen.