Savantis houdt zich t.b.v. de sectoren Schilderen, Onderhoud, Afbouw en Vormgeving bezig met het ontwikkelen en afnemen van landelijke toetsen en examens, zowel voor de theorie als de praktijk (Proeve van Bekwaamheid), die voldoen aan de door de overheid geformuleerde kwaliteitsnormen.