In 2017 is 92% van alle examenkandidaten geslaagd. Dit blijkt uit de Examenmonitor VO 2017 van DUO. Het slaagpercentage is hiermee iets gedaald ten opzichte van 2016 (toen 92,7%). De vmbo-kandidaten zijn het vaakst geslaagd (95,3%), gevolgd door de vwo-leerlingen (91%). Bij de havo-examenkandidaten slaagde 87,2%.

De Examenmonitor VO geeft een beeld van de resultaten van het eindexamen 2017. Een belangrijk doel daarbij is om te laten zien welke gevolgen de in de afgelopen jaren ingevoerde strengere exameneisen
hebben op de examenresultaten. Het rapport bevat o.a. tabellen en figuren met uitsplitsingen naar schooltype, leerweg, profiel en de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Ook is er aandacht voor 'maatwerk' en flexibilisering bij de eindexamens, zoals de mogelijkheid om een of meer vakken op een hoger niveau af te sluiten en examens af te leggen in het voorlaatste jaar. 


Uitgave: DUO | december 2017