Het examenverslag geeft een indruk van de wijze van produceren, verloop en resultaten van de centrale eindexamens in vmbo, havo en vwo. Het verslag wordt samengesteld door Cito in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Verslag van de examencampagne
  • Resultaten per schooltype/leerweg
  • Resultaten per examen
  • Betekenis geven aan cijfers
  • Waardering per examen

De meest recente uitgave en examenverslagen van voorgaande jaren zijn in te zien op de website van Cito.