Binnen de grenzen van de eindtermen van de geglobaliseerde examenprogramma's hebben scholen ruimte om eigen invulling geven aan het schoolexamendeel. In handreikingen voor elk vak geeft SLO suggesties voor invulling van het schoolexamen voor vmbo-scholen.