Artikel van het College voor Toetsen en Examens over de rol van docenten, Cito en CvTE bij het construeren en vaststellen van centrale examens voortgezet onderwijs.

Gepubliceerd in het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs 2016, mei 2016.