Het Leernetwerk 'Flexibilisering van toetsing en examinering' van de VO-raad staat open voor nieuwe aanmeldingen.

Het leernetwerk is een setting waarin schoolleiders in een informele sfeer direct kennis en ervaringen over specifieke vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s met elkaar kunnen delen. Procesbegeleiders zorgen voor een koppeling van theorie en praktijk. Er wordt gewerkt met intensieve en actieve opdrachten en er is input van experts. Het netwerk biedt ondersteuning bij het werken aan de leervraag en breidt het (sociale) netwerk van de deelnemer uit.

Een leernetwerk bestaat uit een reeks van vijf bijeenkomsten in 2018. Het leernetwerk is voor de zomervakantie twee keer samengekomen. Nieuwe bijeenkomsten staan gepland voor 10 september, 5 november en 10 december van 09:30 uur tot 12.30 uur.