De VO-raad organiseert in 2018 het leernetwerk Flexibilisering van toetsing en examinering voor schoolleiders. In het leernetwerk kunnen deelnemende scholen samen het toetsbeleid van hun school evalueren. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Zijn toetsen op uw school onderdeel van het leerproces van de leerling?
  • Past uw toetsbeleid bij uw visie op leren?
  • Sluiten PTA’s aan bij het meer flexibel onderwijs dat uw leerling volgt?
  • En hoe zit dat op andere scholen?

Naast het onder de loep leggen van uw eigen toetsbeleid verkent u met collega-scholen mogelijkheden voor flexibilisering van toetsing en examinering.

Een leernetwerk bestaat uit een reeks van vijf bijeenkomsten in 2018, met een kick-offbijeenkomst van een dagdeel op 5 maart van 9.30 tot 12.30 uur. De overige bijeenkomsten vinden plaats in mei, juni, september en november, in afstemming met uw collega-deelnemers. 

Aanmelden voor het leernetwerk kan via de website van de VO-raad.