Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) stelt elk schooljaar via de website mijneindexamen.nl relevante informatie beschikbaar voor examenkandidaten. Examenkandidaten kunnen bijvoorbeeld (via een web-app) hun examenrooster op maat samenstellen, door niveau (vwo/havo/vmbo) en vakkenpakket te selecteren. Na het examen verschijnen de correctievoorschriften online.

De website biedt ook praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, de slaag-/zakregeling, algemene regels en tips. Mijneindexamen.nl is verder ook bedoeld voor leerlingen die de flexibele digitale examens vmbo BB/KB doen. De site bevat ook informatie over de rekentoets.