Over de drempels met taal en rekenen is de overkoepelende hoofdrapportage opgesteld door de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen onder leiding van Heim Meijerink. De rapportage bevat de uitwerkingen van de tussenniveaus voor taal en rekenen tijdens de gehele schoolloopbaan.


Uitgave: Expertgroep Doorlopende Leerlijnen | januari 2008