Position paper van de VO-raad over de herijking van de examinering in het voortgezet onderwijs. De VO-raad stelt in het paper dat de huidige examensystematiek de diepgang in het onderwijs beperkt en niet goed meer aansluit bij het vervolgonderwijs en de eisen die de maatschappij stelt.

De VO-raad pleit daarom onder andere voor:

  • meer flexibiliteit in het examensysteem (bijvoorbeeld via meer examenmomenten in het jaar, behoud van behaalde vakken voor gezakte leerlingen en modulaire examinering)
  • meer ruimte in het examenprogramma (onder andere door meer keuzeruimte voor leerlingen en minder versnippering in het examenprogramma)

Klik op onderstaande link voor meer (achtergrond)informatie en het paper (in korte en lange variant) de website van de VO-raad.


Uitgave: VO-raad | maart 2018