SLO heeft onderzocht hoe de streefniveaus mondelinge spreekvaardigheid Engels zich verhouden tot de daadwerkelijke prestaties van leerlingen op het eindexamen in vmbo, havo en vwo.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 40% van de leerlingen in de bb-stroom van het vmbo het streefniveau A2 niet haalt. Van de vmbo-kb-leerlingen haalt ruim drie kwart niveau A2 en voor vmbo-gt lijkt het streefniveau A2 iets naar boven bijgesteld te kunnen worden. Hetzelfde geldt voor het streefniveau B1+ bij havo en voor B2 bij vwo.