Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de mededelingen over de eindexamens 2018 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling) gepubliceerd op Examenblad.