Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is het samenwerkingsverband van beroepsonderwijs en bedrijfsleven. SBB is in januari 2012 ontstaan vanuit Colo, de voormalige vereniging van kenniscentra binnen het beroepsonderwijs. De belangrijkste taak van SBB was het optimaliseren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven. Per augustus 2015 hebben alle kenniscentra hun wettelijke taken overgedragen en voert SBB deze taken uit voor de kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming.

SBB verricht de volgende wettelijke taken voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven:
  • erkennen en begeleiden van leerbedrijven
  • onderhouden van de 'kwalificatiestructuur mbo'
  • verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod
Daarnaast adviseert SBB de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.