De Toetstechnische Begrippenlijst biedt een alfabetisch overzicht met toelichtingen op de belangrijkste begrippen uit de psychometrie. De lijst is opgesteld door de psychometrische onderzoeksafdeling van Cito.