Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft op YouTube een videokanaal met informatieve filmpjes over toetsen en examens.