ToetsWijzer
Kennisplatform voor toetsing, examinering en evaluatie in onderwijs, educatie en beroep

Over Toetswijzer 

Wat is ToetsWijzer?
ToetsWijzer is het kennisplatform voor toetsen, examineren en evalueren in onderwijs, educatie en beroep. Toetswijzer brengt relevante en actuele kennis en informatie over deze onderwerpen bijeen en maakt deze toegankelijk via een doorzoekbare kennisbank. De informatie is afkomstig van organisaties die zich bezighouden met toetsing, examinering en evaluatie, zoals het College voor Toetsen en Examens (CvTE); kennisinstellingen en expertisecentra zoals SLO, KPC, CPS, CINOP en Stichting Cito; onderwijsraden zoals PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen; toetsbeoordelingsorganisaties zoals COTAN, RCEC en de Expertgroep Toetsen PO; toetsontwikkelaars en uitgevers; universiteiten en onderwijsinstellingen. 

Voor wie is ToetsWijzer bedoeld?
ToetsWijzer is vooral bedoeld voor (toekomstige) onderwijsprofessionals (van pedagogisch medewerker tot leerkracht en docent), opleiders, beleidsmakers en toetsontwikkelaars, maar biedt ook informatie voor leerlingen en ouders. ToetsWijzer wil hiermee een objectief en betrouwbaar kennisplatform zijn voor iedereen. 

Door wie wordt ToetsWijzer gemaakt?
De website wordt in opdracht van het ministerie van OCW onderhouden door Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling in het kader van de Wet SLOA 2013

Uitleg over de (vernieuwde) website
De nieuwe website bestaat uit een aantal domeinen:
 
Opzet website
ToetsWijzer - Actueel, Kennis & Leren
De rubriek Actueel van Toetswijzer bevat nieuws en aankondigingen (bijv. nieuwe regelingen, toetsen, publicaties, aankondigingen van studiedagen en conferenties).

De Kennisbank is de bibliotheek van Toetswijzer en bevat informatie en verwijzingen naar relevante informatie en bronnen (bijv. rapporten en artikelen, handleidingen, organisaties en websites). Via de uitgebreide zoekfunctie kunt u gericht naar informatie zoeken.

Het domein Leren is gericht op deskundigheidsbevordering en omvat speciaal voor Toetswijzer geschreven bijdragen, studieteksten, cursusmateriaal, praktische handreikingen en richtlijnen, waaronder:
  • ToetsSpecials (onder revisie): publicaties van deskundigen over een specifiek onderwerp op het gebied van toetsing, examinering en evaluatie.
  • Toetstechnische begrippenlijst: korte uitleg en definities van toetstechnische begrippen. Deze pagina is gebaseerd op de Toetstechnische Begrippenlijst (Thio, 1998) van Cito. 

ToetsGids - Informatie over schooltoetsen

De ToetsGids (onder revisie) geeft informatie over de inhoud en kwaliteit van schooltoetsen die in de handel verkrijgbaar zijn. Toetsgids is een hulpmiddel voor docenten, managers, onderwijsadviesbureaus en orthopedagogen die van plan zijn een toets te gebruiken of te kopen.

Vragen?
De redactie van Toetswijzer probeert de website zo actueel mogelijk te houden. 
Kunt u bepaalde informatie niet (meer) vinden, of heeft u een andere vraag, neem dan contact op met de redactie van Toetswijzer. 

Heeft u een tip of interessante bijdrage voor Toetswijzer?
Informatie over het leveren van een bijdrage aan Toetswijzer vindt u op de contactpagina.


BLIJF OP DE HOOGTE