ToetsWijzer
Zoek in de kennisbank
Kennisplatform voor toetsing, examinering en evaluatie in onderwijs, educatie en beroep
Agenda
Maart-april 2018 | Regionale Inspiratiedagen VO-content In het voorjaar organiseert VO-content weer drie regionale inspiratiebijeenkomsten voor het voortgezet onderwijs. De Inspiratiedagen zijn bedoeld voor docenten, die geïnteress...
15 mei 2018 | Congres Toetsen en beoordelen in het vo (SBO) SBO organiseert op 15 mei 2018 het congres Toetsen en beoordelen in het voortgezet onderwijs. Hoofdthema's: gepersonaliseerd leren, formatief evalueren en de balans tussen formatie...
18 mei 2018 | Studiedag Examinering en toetsing Nederlands in het mbo (MBO Taalacademie) Op vrijdag 18 mei 2018 organiseert de Mbo taalacademie een studiedag over examinering en toetsing Nederlands in het mbo.
1 juni 2018 | Symposium Leren van toetsen (Platform Leren van Toetsen) Op vrijdag 1 juni organiseert het Platform Leren van Toetsen haar jaarlijkse congres voor het hoger beroepsonderwijs. Vragen die tijdens het congres centraal staan zijn: wat komt e...
3, 4, 5 september 2018 | Workshops Dylan Wiliam over formatief evalueren De Britse onderwijsexpert Dylan Wiliams, bekend van de documentaire The Classroom Experiment, komt in september 2018 naar Nederland voor een serie workshops over formatief evaluere...
6-7 november 2018 | SURF Onderwijsdagen SURF organiseert op 6 en 7 november 2018 de SURF Onderwijsdagen voor het mbo, hbo en wo. De SURF Onderwijsdagen zijn de inspiratiebron voor deze sectoren op het gebied van onderwij...
7-10 november 2018 | AEA Europe conferentie Het thema voor de 19e conferentie van de de Europese Association for Educational Assessment (AEA-Europe) is: Building bridges to future educational assessment. Centraal in het prog...
MEER BERICHTEN ZOEKEN? Klik op een van de gekleurde balkjes onder een bericht voor een overzicht van alle berichten uit die categorie (bijv. Agenda, Nieuws, of Kennis).
Uit de kennisbank
Pleidooi voor herijking van de examinering in het vo | Position paper VO-raad Position paper van de VO-raad (maart, 2018) over de herijking van de examinering in het voortgezet onderwijs. De VO-raad stelt in het paper dat de huidige examensystematiek de diepgang ...
Afnamedata eindtoets basisonderwijs 2018 De afname van de eindtoets in het basisonderwijs vindt elk jaar plaats tussen 15 april en 15 mei. In 2018 vinden de afname van de eindtoets van de verschillende aanbieders op de volgend...
Examenrooster voor de centrale examens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2018 De centrale examens 2018 zijn van start gegaan! De afnameperiodes voor de leerlingen in de examenklassen van het vmbo, havo en vwo zijn als volgt:
Mijneindexamen.nl: website voor eindexamenkandidaten | CvTE Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) stelt elk schooljaar via de website mijneindexamen.nl relevante informatie beschikbaar voor examenkandidaten. Examenkandidaten kunnen bijvoorb...
Examenloket: website voor vragen over wet- en regelgeving rondom de examens voortgezet onderwijs |DUO Het Examenloket is een samenwerking van het Ministerie van OCW, het College voor Toetsen en Examens (CvTE), de Inspectie van het Onderwijs en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs Na de eerdere publicatie Toetsrevolutie - Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs is nu ook een editie uitgebracht over formatief toetsen en evalueren in het hoger onderwij...
ToetsSpecial | Beoordelen van beroepsbekwaamheid Bij beroepsonderwijs draait het om het afleveren van competente beginnende professionals. En tijdens hun carrière moeten beroepsbeoefenaren in toenemende mate periodiek aantonen ...
BLIJF OP DE HOOGTE