ToetsWijzer
Welkom op ToetsWijzer
Kennisplatform voor toetsing, examinering en evaluatie in onderwijs, educatie en beroep
Actueel
TOETSWIJZER IS VERNIEUWD! Toetswijzer heeft een nieuw jasje! Niet alleen de vormgeving is vernieuwd, ook de inhoud is geactualiseerd. Lees hier meer over de vernieuwde website:
19 januari 2018 | OnderwijsInzicht - Congres over innovatie en ict in het PO en VO (Kennisnet) Kennisnet organiseert op 19 januari 2018 samen met de PO-Raad en VO-raad een congres over innovatie en ict in het primair en voortgezet onderwijs. Het congres is bedoeld voor ...
7 februari 2018 | Kamerdebat over toetsen en examens De Tweede Kamer gaat op 7 februari in debat over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs. Op de website van de Tweede Kamer zijn hiervoor de volgende stukken te vinden:
15 maart 2018 | Werkconferentie formatief evalueren, regio noord (Leerling 2020) Op 15 maart 2018 organiseert Leerling 2020 de werkconferentie Formatief evalueren (regio noord). Doel van deze bijeenkomst is om docenten een stap verder te helpen in het...
5 april 2018 | 3e Toetsrevolutie Congres: zelfsturend leren Op 5 april 2018 vindt het derde Toetsrevolutiecongres plaats, met als thema ‘zelfsturing’. Een van de mogelijke bedoelingen van formatief toetsen is om de zelfregulatie...
Kennisbank
ToetsSpecial - Beoordelen van Toetsbekwaamheid In de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als o...
Voorbeeldtoets voor Centrale Eindtoets 2018 beschikbaar | College voor Toetsen en Examens Het CvTE heeft een voorbeeldtoets voor de Centrale Eindtoets beschikbaar gesteld. Het afnemen van de voorbeeldtoets is verplicht voor scholen die de digitale adaptieve Centrale Ein...
Promotieonderzoek naar dynamisch toetsen en cognitieve flexibiliteit | Universiteit Leiden In dit proefschrift gaat onderwijspsychologe Femke Stad in op de relatie tussen het leerpotentieel van kinderen en hun mate van
Examenmonitor 2017 | DUO In 2017 is 92% van alle examenkandidaten geslaagd. Dit blijkt uit de Examenmonitor VO 2017 van DUO. Het slaagpercentage is hiermee iets gedaald ten opzichte van 2016 (toen 92,7%). ...
Rapportage Referentieniveaus 2016-2017 | College voor Toetsen en Examens In deze jaarlijkse rapportage doet het CvTE verslag van de resultaten op de toetsen die vallen onder de Wet op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen: 
Kort artikel over adaptief toetsen | Kennisnet Adaptieve toetsen bieden de mogelijkheid om beter aan te sluiten op het niveau van de leerlingen en meer maatwerk te bieden. Ook de afname is flexibeler. In dit korte artikel van K...
Wat staat er in het regeerakkoord Rutte III over toetsen en examens? Welke afspraken staan in het regeerakkoord van Rutte III op het gebied van toetsen, examineren en certificeren?  Toetswijzer zet de belangrijkste punten op een rij per onderwi...
MEER BERICHTEN ZOEKEN? Klik op een van de gekleurde balkjes onder een bericht voor een overzicht van alle berichten uit die categorie (bijv. Agenda, Nieuws, of Kennis).
BLIJF OP DE HOOGTE